Characteristic predicate StoredXss::StoredXss::Configuration::Configuration

Configuration()